maszyce

Maszyce 8,5 km

Geocontext – jak ktoś spojrzy na przekrój terenu od razu inaczej trening wygląda. My tak codziennie, a Gosia biega od niedawna i bez marszobiegu łyka wszystkie górki z każdym dniem o 1,5 km dalej!

Masz coś do dodania?

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...